Provoz školy pro žáky 1. stupně

Základní informace byly rozeslány prostřednictvím třídních učitelů rodičům.

Před přihlášením dětí a jejich nástupem do školy si prosím pečlivě přečtěte podrobnější Informace pro rodiče a žáky ZŠ Prakšice k dobrovolnému nástupu do školy a zároveň vyplňte přihlášku, kterou pošlete nejpozději do 18. 5. 2020 paní třídní učitelce.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy

HARMONOGRAM NÁSTUPU ŠKOLNÍCH SKUPIN 25. 5. 2020

číslo

ročník

učebna

vyučující

začátek a konec


9. ročník

přírodovědná

Gajdůšková/Mahdalová

7:50 hod – 11:30 hod

1.

1. + 2. ročník

učebna 1. třídy

Braunerová

8:00 hod – 11:40 hod

2.

3. a 4. ročník

učebna 4. třídy

Běhůnková

8:10 hod – 11:50 hod

3.

5. ročník

učebna 6. třídy

Chvílová

Kutálek/Kovaříková

8:20 hod – 12:00 hod