Provoz školy pro žáky 1. stupně

Základní informace byly rozeslány prostřednictvím třídních učitelů rodičům.

Před přihlášením dětí a jejich nástupem do školy si prosím pečlivě přečtěte podrobnější Informace pro rodiče a žáky ZŠ Prakšice k dobrovolnému nástupu do školy a zároveň vyplňte přihlášku, kterou pošlete nejpozději do 18. 5. 2020 paní třídní učitelce.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy