Provoz školy pro žáky 2. stupně

Základní informace byly rozeslány prostřednictvím třídních učitelů rodičům.

Před přihlášením žáků a jejich nástupem do školy si prosím pečlivě přečtěte podrobnější Informace pro rodiče a žáky ZŠ Prakšice k dobrovolnému nástupu do školy a zároveň vyplňte přihlášku, kterou pošlete nejpozději do 5. 6. 2020 třídním učitelům.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy