První pomoc 4. třída

První pomoc ve čtvrté třídě

Každý den je potřeba ošetřit spoustu malých i velkých zranění, zachránit život při nehodě. Ale my často ani nevíme jak. A tak vznikl nápad – beseda o první pomoci. No, naštěstí máme ve třídě i maminky zdravotnice. Netrvalo dlouho a navštívila nás jedna velmi ochotná a příjemná maminka, která je zdravotní sestrou. Zábavnou formou nás seznámila, jak postupovat při záchraně života. Přinesla s sebou hodně zdravotnických pomůcek, které jsme si mohli osahat, seznámit se s nimi a poznávat je. Zkoušeli jsme masáž srdce, měřili tlak, poslouchali tlukot srdce a spoustu dalších věcí. Také jsme si vyslechli správný i nesprávný telefonát na záchrannou službu. Moc se nám to líbilo. No, třeba bude nějaké pokračování. Člověk nikdy neví. Děkujeme.