První pomoc - beseda s ukázkami ve 3. třídě

V úterý 14. června 3. třídu navštívila maminka naší spolužačky Nikolky, která pracuje jako zdravotní sestřička, a povídala nám o tom, jak poskytnout první pomoc při drobných poraněních, ale i když se člověk ocitne v ohrožení života. Zážitkem byla také masáž srdce na figuríně. Ještě jednou děkujeme paní Staňkové za příjemné setkání a zároveň si přejeme, aby získané vědomosti zůstaly jen u teorie.

Žáci 3. třídy a paní učitelka