Předávání slabikářů


      V pondělí 18. listopadu navštívili naši třídu v hodině českého jazyka kamarádi z 8. třídy. Byli zvědaví, jak se nám ve škole daří a hlavně pro nás měli překvapení.

      Pochlubili jsme se, že už umíme číst spoustu písmen, slov, ale také i jednoduché věty.  Na oplátku nám zase oni přečetli krátké příběhy a pak už jsme se konečně dočkali – n o v é    s l a b i k á ř e .

Nakonec jsme si slíbili, že uskutečníme několik dalších setkání, třeba když dočteme slabikář a budou z nás opravdoví čtenáři.                                                                                                                   Žáci 1. třídy