Turistická vycházka za našimi listnatými stromy

Stejně jako loni věnujeme měsíc říjen našim stromům. Letos jsme se s třeťáčky zaměřili na listnaté stromy, za kterými jsme se taky vydali. 

Opakovali jsme, učili jsme se novým poznatkům o listnatých stromech a keřích a nasbírali jsme si potřebné přírodniny k následnému vyhotovení herbáře. K ověřování a rozvoji našich vědomostí v terénu jsme využívali mobilních aplikací.