Radostné letní dny všem

Všem dětem, žákům, rodičům, přátelům školy a návštěvníkům našich webových stránek přejeme radostné a odpočinkové letní dny se spoustou dobré nálady, relaxace, zdraví a osobní pohody.  

Letošní volné dny jsou opravdu zasloužené a je jich třeba využít co nejvíce.  Užijte si je všichni v radosti a zdraví, ať se plni síly a elánu můžeme po prázdninách pustit do běžné školní práce, kterou si tolik přejeme.  

Vedení školy