Respektování pravidel vjezdu do areálu školy

Vážení rodiče, prarodiče, návštěvníci školy - řidiči,

opakovaně se na Vás obracím s prosbou o respektování pravidel vjezdu do areálu školy a parkování před školou. Z důvodu bezpečnosti je nadále nepřípustné:

  • vjíždění do areálu
  • otáčení se v areálu
  • parkování (i krátkodobé) v bráně školy (!) nebo ve vjezdu do školy

Bráníte tak vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému (rychlá zdravotnická pomoc, hasiči, policie), zásobování, technických služeb apod.

Žádám rodiče, kteří přijíždějí ve směru od Uherského Brodu, ale i ostatní, aby využili parkování u sálu, popř. podél školní zahrady naproti Jednoty.

Nejtíživější situace je ráno a v době kolem 15. hodiny, kdy dochází k přeplnění zpevněné plochy u vjezdu do školy, následnému couvání a i nebezpečnému otáčení se do protisměru.

To vše za hustého silničního provozu, příjezdu autobusů na zastávku a v době, kdy jsou účastníky provozu i žáci přicházející nebo odcházející ze školy.

Respektujte prosím, že není v možnostech školy zajistit bezpečné parkování pro návštěvníky školy.

Využívejte bezpečnějších odstavných míst pár desítek metrů od školy.

Děkuji Vám za dodržování co možná největší bezpečnosti pro Vaše, i ostatní děti.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy