Rozvrh hodin + nabídka kroužků + přihlášky do kroužků a školního klubu

Poděkování

Vážení rodiče, 

dovolte mně, abych Vám upřímně poděkovala za pomoc a spolupráci po dobu distančního vzdělávání. Cením si Vaší práce, snahy a přístupu v této mimořádné situaci, se kterou jsme doposud  neměli žádnou zkušenost. Děkuji také za všechny Vaše názory k výuce na dálku, i poděkování učitelům.

Všem přeji příjemně strávenou klidnou zaslouženou dovolenou.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozvrh hodin

------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​​​​​​​​​Nově! Otevření druhého oddělení školní družiny

Od nového školního roku bychom rádi otevřeli druhé oddělení školní družiny tak, aby i žáci 3. - 5. ročníku měli možnost trávit čas pod dohledem. Vycházíme tak vstříc zaměstnaným rodičům. Využijte této nabídky k pravidelné i nepravidelné docházce do školní družiny (čekání na kroužky, autobus, apod.). Školní družina nabízí odpočinkovou, rekreační, zájmovou činnost, přípravu na vyučování, sportovní činnosti, vycházky, pobyt na školní zahradě, exkurze aj. Nedílnou součástí budou společné akce celé družiny.

Přihláška do školní družiny - pošlete do 31. 7. 2020 paní vychovatelce na gajdosikova@zspraksice.cz

Přihlášku najdete v sekci Školní družina zde

------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka kroužků pro školní rok 2020/21

V příloze najdete nabídku kroužků ve školním roce 2020/21 a přihlášku do těchto kroužků.
Vyplněnou přihlášku prosím vytiskněte, vyplňte, oskenujte a pošlete na adresu zspraksice@zspraksice.cz  nebo vhoďte do poštovní schránky na budově školy - mimořádně už do 31. července 2020. 
​​​​​​​