Sadba nových stromů ve školní zahradě

Ve středu 12. dubna 2023 začala výsadba nových stromů ve školní zahradě a bezprostředním okolí budovy školy. Pod vedením arboristy pana Bc. Ondřeje Drábka byly vysazovány duby, vrby, borovice, sakury a další stromy.
Žáci pak u příležitosti Dne Země zasadí  několik ovocných stromů.

Děkujeme skvělému přístupu obecního zastupitelstva, které výsadbu svým rozhodnutím umožnilo. Věříme, že stromy dobře zakoření a budou tvořit krásné a zdravé prostředí  kolem školy po několik generací, stejně jako jejich předchůdci, se kterými jsme se už museli rozloučit.

Marcela Chmelová