Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy školního roku 2021/22 proběhne ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 16:00 hod v sále školy.

Účast všech rodičů je důležitá - budou zde poskytnuty informace k nástupu dětí do školy, nákupu pomůcek a celkové organizaci docházky žáků do 1. třídy (školní stravování, školní družina, kroužky, náboženství aj.).

Z důvodu respektování protiepidemiologických opatření žádáme rodiče, aby se schůzky zúčastnil pouze jeden z rodičů za každé dítě; vstup s respirátorem.

Děkujeme za pochopení.