Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy školního roku 2023/24 proběhne ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 16:00 hod v 1. třídě.

Účast všech rodičů je důležitá - budou zde poskytnuty informace k nástupu dětí do školy, nákupu pomůcek a celkové organizaci docházky žáků do 1. třídy (školní stravování, školní družina, kroužky, náboženství aj.).

Těšíme se na Vaši účast.