Škola uzavřena i od 2. 11. 2020

     Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. 10 .2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 2. listopadu do 20. listopadu (do konce stavu nouze) se zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně na základním vzdělávání v základní škole.

Nadále tedy pokračujeme v distanční výuce.

     Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Pro mateřské školy se stávající režim nemění.