Slavnostní setkání hnutí Na vlastních nohou ve svatovítské katedrále

    I letos v pátek 6. prosince otevřela Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha své brány stonožkovým dětem, pedagogům, zástupcům Armády České republiky a hostům. Již podeváté se všichni sešli k slavnostní mši, na kterou je pozval významný stonožkový patron J. Em. Dominik kardinál Duka OP.  Tuto bohoslužbu koncelebroval pomocný biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze Mons. Antonín Basler.
    Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl náčelník GŠ AČR gen. Aleš Opata, gen. Pavel Štefka, gen. Petr Pavel, gen. Josef Šíba, gen. Miroslav Žižka, gen. Ivo Střecha, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, doc. Jana Klečková z FAV Západočeské univerzity v Plzni, ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek a mnoho dalších významných osobností.
    Žáci naší školy i letos přispěli svou pomocí. Obětní dar, adventní vazbu na stůl, kterým jsme prezentovali svoji práci pro hnutí, přinesla v doprovodu generálmajora Ivo Střechy Gabriela Jenerálová, žákyně 6. třídy. Mše svaté se zúčastnili i ministranti farnosti Prakšice spolu s P. Jaroslavem Kapušem, který zde také koncelebroval. Zajímavý byl také rozhovor dětí naší školy o jejich práci pro Stonožku, který proběhl v přímém přenosu v TV Noe před začátkem bohoslužby.
    Závěrem slavnostní mše pak zazněla v katedrále státní hymna, o kterou požádal J. Em. Dominik kardinál Duka.

V článku byl použit zdroj: www.stonozka.org., foto Josef Kaňa