Slavnostní zahájení nového školního roku

Školní rok 2020/21 jsme zahájili kvůli protiepidemiologickým  opatřením poněkud netradičně.
Prváčky s jejich rodiči v sále školy přivítal pan starosta s paní třídní učitelkou, ostatní žáci se vítali před školou a za doprovodu třídních učitelů se rozcházeli do svých tříd.
Ani deštivé počasí jim však neubralo nic z radosti ze společných setkání - pro některé po několika měsících.