Organizace prvních dnů nového školního roku

Vážení rodiče,

školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.
Tak jako předešlé dva školní roky bude bohužel poznamenán dodržováním pokynů nadřízených orgánů z důvodu plnění hygienických a protiepidemiologických opatření, a nově také z důvodu stavby tělocvičny a s tím souvisejících organizačních změn. 
Manuály ministerstva mají povinnou část, kterou musíme beze zbytku dodržet, z úseků doporučujících opatření se tak jako v předešlém období budeme řídit možnostmi školy a zdravým rozumem. V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za porozumění a spolupráci.

1. třída

 • vstup do školy bude umožněn pouze na krátkou dobu žákům a jejich zákonným zástupcům od 8:30 hod (prosíme dodržte čas příchodu), kde proběhne seznámení se s učebnou a školní družinou - pro zájemce
 • vstupují pouze zdravé osoby bez příznaků infekčního onemocnění a s ochranou dýchacích cest - dospělí respirátor třídy FFP 2, dětem stačí rouška
 • od 9:00 hod - slavnostní zahájení v sále vedle místního pohostinství
 • s sebou si děti vezmou aktovku a pouzdro, přezůvky nemusí první den mít
 • testování antigenními testy: prváčci se první školní den netestují; testování proběhne ve čtvrtek 2. září - přítomnost 1 rodiče je umožněna a je vhodná; nám dodané testy lze nahradit vlastními, pokud jsou schváleny ministerstvem zdravotnictví
 • v případě, že nesouhlasíte s testováním svého dítěte, kontaktujte prosím vedení školy a domluvíme se na dalším postupu
 • děti se budou testovat 2., 6. a 9. září 2021
 • od 2. 9. 2021 budou žáci vstupovat do školy dle časového rozpisu, který bude také pověšen i na hlavních dveřích školy

2. - 9. třída

 • příchod do školy podle časového rozpisu z důvodu zachování homogenity tříd
 • vstup umožněn pouze s rouškou (respirátorem), která bude užívána ve společných prostorách, ve třídách být nemusí
 • po příchodu testování antigenními testy (lze nahradit vlastními, které jsou schváleny ministerstvem zdravotnictví), poté třídnické hodiny v kmenových třídách
 • v případě, že nesouhlasíte s testováním svého dítěte, kontaktujte prosím vedení školy, abychom se domluvili na dalším postupu
 • testovat se nemusí děti, které mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (tuto skutečnost je třeba doložit); testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
 • pokud by dítě ve škole mělo pozitivní test, budeme kontaktovat zákonné zástupce a domluvíme se na dalším postupu
 • žáci se budou testovat 1., 6. a 9. září 2021
 • ukončení vyučování ve dnech 2. a 3. 9. 2021 - 1. stupeň končí 4. hodinou, 2. stupeň 5. hodinou
 • od 6. 9. 2021 je vyučováno dle běžného rozvrhu

Školní družina

 • provoz zahajujeme ve čtvrtek 2. 9. 2021 ve 2 odděleních 
 • ranní školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. a 2. třídy, tj. 1. oddělení

Stravování 1. září 2021

 • automaticky přihlášeni všichni žáci, kteří se stravovali v minulém školním roce
 • odchod na obědy postupně po 2 třídách od cca 10:30 hod