Slavnostní zahájení a organizace první týdne školního roku 2023/24

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023 v 9:00 hod   v sále školy.

Příchod žáků do školy je v 8:45 hod před školu, poté odchod žáků 2. - 9. třídy s třídními učiteli do šaten. 

S sebou si žáci vezmou přezůvky, klíčenku, psací potřeby a složku na formuláře.

Po slavnostním zahájení jdou všichni žáci na oběd a domů.

Provoz školní družiny je zahájen v úterý 5. září 2023. Ranní družina je už v provozu.

Žáci, kteří se v minulém roce stravovali ve školní jídelně, jsou automaticky přihlášeni hned první školní den k odběru stravy. Odhlášení je individuální prostřednictvím aplikace Strava.cz.

Informace pro prvňáčky a jejich rodiče

- příchod před školu v 8:45 hod, první den nemusí mít děti přezůvky

- vyčkání příchodu paní třídní učitelky

- společný odchod do sálu školy

- informace pro žáky od paní třídní učitelky, paní vychovatelky školní družiny, poté žáci odchod do školní družiny a následuje úvodní třídní schůzka paní třídní učitelky s rodiči žáků

- na oběd 4. 9.  jdou pouze přihlášení žáci

- s sebou aktovky, přezůvky, klíčenky

Organizace prvního týdne školního roku

Pondělí 4. 9. 2023

– slavnostní zahájení v 9:00 hod v sále školy

Úterý 5. 9. 2023

 – třídnické hodiny

- odchod domů: 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině

Středa 6. 9. 2023

- začíná výuka podle rozvrhu

Rozvrh už teď najdete ve školním elektronickém systému Bakaláři.

Výuka nepovinných předmětů

Anglický jazyk 1. třída – Mgr. Martina Běhůnková, čtvrtek 5. hodina

Náboženství 1. a 2. třída – Mgr. Martina Běhůnková, pondělí 5. hodina

Náboženství 3. třída – P. Mgr. Josef Opluštil, čtvrtek 5. hodina

Náboženství 4. a 5. třída – Mgr. Jana Kovaříková, středa 6. hodina

Náboženství 6. a 7. třída – Bc. Ondřej Drábek, úterý 0. hodina

Náboženství 8. – 9. třída – Bc. Ondřej Drábek, pondělí 0. hodina

Zájmové kroužky

- zápisní lístek odevzdejte do pátku 8. 9. 2023 vedoucímu kroužku nebo paní učitelce Běhůnkové