Soutěž o nejstarší učebnici

Soutěž o nejstarší učebnici

 

            Během listopadu vyhlásil žákovský parlament soutěž o nejstarší učebnici, popř. knihu, kterou doma děti najdou. Sešlo se nám jich mnoho. Z přinesených knih jsme měli radost a uspořádali v žákovské knihovně výstavu. V pátek 8. prosince proběhlo vyhodnocení za přítomnosti členů žákovského parlamentu.

Nejstarší knihu přinesla a 1. místo získala Radka Gajdůšková (8. třída), druhým nejstarším exponátem byla kniha od Ondřeje Blahy (8. třída) a na 3. místě skončil Radan Kamil Majidov (6. třída). Všichni zmínění byli odměněni - jak jinak - knihou, ostatní zúčastnění dostali něco dobrého na zub.

Jsme rádi, že se do soutěže zapojili žáci ze všech tříd.