Státní svátek - 17. listopad

Milí přátelé historie,

     v těchto dnech si připomínáme jako každý rok 17. listopad. - náš státní svátek. Dnes si málokdo uvědomuje, že k 17. listopadu se vážou vlastně výročí dvě.

    17. listopad 1989 - každoročně připomínané – právem, a 17. listopad 1939 - každoročně opomíjené neprávem.

     Právě výročí 17. listopadu 1939 osobně považuji za důležité si neustále připomínat. V jaké době a v jakém stavu jsme se v tomto roce 1939 nacházeli? Jsme asi 1 rok po Mnichovu 1938 - nejtragičtějším okamžiku našich novodobých dějin, zklamání, frustrace, deziluze, na povrch vystupují ty nejhorší lidské vlastnosti - podlost, zbabělství, udavačství, aktivní kolaborace s nepřítelem, hledání viníků a obětních beránků. Naštěstí těchto lidí byla pramalá menšina - odhaduje se asi 5 % populace - reprezentovaní kolaboranty typu Emanuela Moravce, Rudolfa Berana a později i Dr. Emila Háchy - prezidenta tzv. Protektorátu Čechy a Morava.

     Právě v této době, navzdory perzekucím a hrozbě vězení, koncentračního tábora, nebo trestu smrti, se objevují ty neskvělejší vlastnosti našich lidí, kteří se nedokázali zlomit, smířit s danou situací, a hlavně s německou okupací. Mnozí odešli bojovat do zahraničí, jiní zůstali a  spolu s ostatními vyjádřili dne 28. 10. 1939 demonstracemi odpor k nacistické okupaci. 

Co se vlastně ten den stalo? Nechejme citovat Wikipedii:  

   Protesty proti nacistické okupaci dne 28. října 1939 v Protektorátu Čechy a Morava se proměnily v mohutnou národní demonstraci, která se vedle odporu polského lidu stala nejmasovějším protinacistickým činem v tehdejší Evropě.

     V Praze vystoupilo proti okupační moci na 100 000 demonstrantů. A do ulic vyšli obyvatelé v celém protektorátu. Během demonstrací došlo ke střetům s nacisty, kteří neváhali použít střelných zbraní. Demonstrace si vyžádala nejednu oběť. V Praze byl zastřelen dělník Václav Sedláček a těžce zraněno bylo dalších 15 účastníků demonstrace. Mezi nimi i student Jan Opletal"

     Jan Opletal dne 11. 11. 1939 umírá a další protesty nastaly na jeho pohřbu den 15. 11. 1939 - Němci měli strach, že situace jim přeroste přes hlavu, proto dne 17. 11. 1939 se rozhodli jednat - opět necháme promluvit Wikipedii: 

"     Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 proběhlo na základě vyhlášky říšského protektora Konstantina von Neuratha, která měla uzavřít české vysoké školy na dobu tří let. Záminku pro nacistické represe byla série podzimních studentských demonstrací proti nacistické okupaci. Poslední taková demonstrace se odehrála během pohřbu studenta medicíny Jana Opletala.

 Krátce před půlnocí 16. listopadu obsadily vysokoškolské koleje v Praze, Příbrami a Brně jednotky německé Ordnungspolizei a SS, které zatýkaly studenty a příslušníky pedagogického sboru. Ještě v noci bylo v ruzyňských kasárnách zastřeleno devět představitelů studentských spolků.

  V následujících dnech bylo 1 200 studentů transportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen.

     Kromě toho byl o možnost studovat připraveno 15 172 studentů a bez práce se ocitlo 513 profesorů, 475 docentů a 345 dalších pedagogů.“

     Dne 17. listopadu 1941, dva roky od události, byl v Londýně vyhlášen Mezinárodní den studentstva. Tyto události jsou připomínány během státního svátku nazývaného Den boje za svobodu a demokracii.

     Obdivuji tyto mladé lidi, kteří přes smrtelné nebezpečí, které jim hrozilo, se nebáli vyjádřit svoji touhu po svobodě, po samostatnosti. Právě z těchto, kteří již po 81 letech nejsou mezi námi, by jsme si měli vzít příklad. Statečnost, nezávislost, touha po spravedlnosti a svobodném státu, ctít demokratické myšlenky a chránit svoji vlast. Toto jsou dnes vlastnosti, které bohužel napříč politickým spektrem dnes postrádám. Opět nacházím ty nejhorší lidské vlastnosti - podraz, křivárny, pomluvy, lži, polopravdy, jak koho zesměšnit a odstranit z cesty, názor druhého není kolikrát respektován a protivník je označen za extrémistu, nebo přívržencem starého režimu. 

     Právě tito lidé z roku 1939 nám ukázali cestu, že pravda se udusit nedá, Němcům bylo ukázáno, že do konce Protektorátu se nebudou cítit bezpečně na území Čech a Moravy, musí počítat s revoltou, a proto jednali s největší bestialitou. Čest jejich památce a statečnosti. 

Martin Kutálek

Dokument: https://www.slavne-dny.cz/episode/532425/den-studentu-17-listopad