Vážení rodiče,
většina zaměstnanců školy se připojí k jednodenní stávce dne 6. 11. 2019, kterou vyhlásily školské odbory. Tento den nebude probíhat výuka v základní škole a bude přerušen provoz školní družiny a školního  klubu, v provozu zůstává školní jídelna. 

Zaměstnankyně mateřské školy vyjádří svou podporu, ale provoz zůstává zachován.

Vzhledem k tomu, že tento den nebude probíhat výuka, nemají žáci nárok na odběr dotovaného obědu.

Rodičům žáků 1. - 5. třídy nabízíme v mimořádných případech dohled nad jejich dětmi v době od 7:30 hod do 11:30 hod. Ani tito žáci však nemají nárok na dotované stravování v tento den.

Věříme, že komplikace Vám způsobené budou vyváženy zlepšením podmínek pro vzdělávání Vašich dětí.

Stávkující zaměstnanci vnímají stávku jako možnost upozornit na problémy uvnitř školství a otevřít odbornou diskuzi k těmto tématům. 

Děkuji za pochopení.
Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy

Odkazy:

https://skolskeodbory.cz/

https://skolskeodbory.cz/pedagogicka-komora-podporuje-stavku-a-trva-na-zvyseni-platu-o-15-procent

https://skolskeodbory.cz/stanovisko-unie-skolskych-asociaci-cr-czesha-k-vyhlaseni-stavky-ve-skolach-dne-6-11-2019