Vážení zákonní zástupci,

ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ Prakšice oznámil ředitelce školy, že zaměstnanci ZŠ a MŠ Prakšice se budou v pondělí  27. listopadu 2023 účastnit celodenní stávky.

V tento den bude přerušena výuka v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu a bude přerušen i provoz školní jídelny.

To vše v případě, že se při  jednáních nepodaří najít řešení, které by stávce zabránilo.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy