Pravidelně v tomto čase v rámci celoškolního projektu Stonožkových dílen pracujeme na drobných výrobcích, které žáci prodávají na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Výtěžek putuje prostřednictvím humanitárního hnutí Na vlastních nohou Stonožka k potřebným dětem u nás i ve světě. Milé drobnosti, které s láskou a nadšením děti od 1. po 9. třídu vyráběji, dělají radost nejen novým majitelům, ale zároveň i těm, kteří je vytvářejí.

Letošní dílny se nesly ve skvělé tvůrčí atmosféře a předadventní pohodě. Ostatně fotografie napoví více.

Děkuji všem žákům, kteří zodpovědně pracovali, kolegyním a kolegům, kteří přišli s novými nápady a sami přiložili ruku k dílu, panu školníkovi, který v dílnách připravoval materiál k dalšímu zpracování, paní učitelce Bartošové za pořízení fotodokumentace a Martinu Bernátkovi za videozáznam.

Všichni zaslouží velkou pochvalu a poděkování. Děkujeme!

Marcela Chmelová

Další fotografie z dílen naleznete v sekci: https://www.zspraksice.cz/dilny-pro-stonozku