V pátek 23.11.2018 proběhly již tradiční Stonožkové dílny. Každoročně v tento den v rámci celoškolního projektu vytváříme výrobky určené k prodeji na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě nebo před kostely V Uherském Brodě, Prakšicích a Pašovicích v době adventu. Výtěžek z prodeje putuje na konto humanitárního hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, které podporuje potřebné děti u nás i ve světě.