Adventní Stonožkové dílny - výroba svícnů a dekorací ze skla

Ve středu 6. prosince se ve výtvarné třídě sešli děti, jejich rodiče a rodinní příslušníci, aby společně připravili další dekorace určené k adventním prodejům u kostelů. Pod odborným vedením paní Ireny Kadlčkové se všem dařilo a práce jim šla rychle od ruky. Výsledkem bylo množství rozmanitých adventních svícnů, jak můžete vidět v naší fotogalerii. Potěšilo nás, že se Stonožkových dílen zúčastnili také žáci a jejich rodiče, kteří si přišli osvojit malbu na sklo a techniku zdobení skleněných dekorací. Za pomoci žákyň deváté třídy tak vytvářeli krásné ozdoby ze skla. Malba na sklo je zařazena do běžné výuky výtvarné výchovy na 2. stupni a máme radost, že zaujala i některé mladší žáky, kteří se budou v této technice postupně zdokonalovat. Díky paní Jitce Langerové, která se pravidelně účastní výuky v malbě na sklo a svým odborným vedením přispívá ke kvalitě skleněných dekorací, máme naši nabídku obohacenou o tyto krásné rukodělné práce.

Děkujeme všem žákům, jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří se těchto humanitárních akcí zúčastnili a svou nezištnou a dobrovolnou prací opět přispěli dobré věci. Velké poděkování patří také paní Ireně Kadlčkové, která svou dovedností a kreativitou opět učila děti zajímavému adventnímu tvoření a tím pádem obohatila nabídku v našem Stonožkovém stánku.                                                                                                                                                                                                                                                            Jana Kovaříková