Stromy a my

Každoročně slaví 20. října svátek všechny stromy, proto jsme se s dětmi třetí třídy věnovali projektové výuce, kterou jsme si letos nazvali Stromy a my. Našim hlavním cílem bylo rozšíření si dosavadních vědomostí o listnatých stromech a léčivých účincích bylin našich zahrádek.

Projektovou výuku jsme si rozložili do tří dnů. Každý den jsme se věnovali danému tématu a své získané vědomosti jsme poté uplatnili při plnění stanoveného úkolu dne.

1. Vyhotovení herbáře listnatých stromů.

2. Vytvoření podzimního stromu s fotkami žáků na stromě.

3. Poznávání léčivých plodů stromů a bylinek našich zahrádek, uvaření bylinkového čaje a následné zapsání receptury svého bylinkového lektvaru.

Všechny úkoly naší stromové výzvy se nám společnými silami podařilo splnit na výbornou. Žákům patří velká pochvala za aktivní a svědomitou práci. 

Martina Běhůnková