Testování žáků - informace

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že stále čekáme na konkrétní informace z ministerstva týkající se nástupu žáků do školy a testování žáků antigenními testy, nabízíme pro Vaše informování možnost sledování webu testovani.edu.cz

Zde najdete odpovědi na otázky, instruktážní videa, letáky a jiné materiály o testování.

​​​​​​​O konkrétních krocích v naší škole Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení a obrovskou trpělivost.

Aktualizace:

Veškeré dostupné informace k nástupu do školy získáte zde

Upozornění:
čtvrteční testování má trochu jiná pravidla než pondělní.
V případě, že 1 žák ve třídě je pozitivní, odchází celá třída domů do karantény.

Citace z manuálu MŠMT:

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).