Úvodní plenární zasedání SRPŠ a následné třídní schůzky rodičů se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2019 od 16:00 hod v budově školy.
Účast rodičů je důležitá.