Turistické dopoledne 3.třída

Turistické dopoledne

V pondělí jsme se s třeťáky vydali na krátkou turistickou procházku. 

Autobusem jsme se nechali zavést na Maršovské rozcestí a odtud jsme se pěšky vydali zpět ke škole.

Cestou jsme poznávali rostliny a houby. Méně známé rostliny či houby nám pomohla rozpoznat mobilní aplikace Lens.

První zastávkou byla myslivecká chata Jeleně, kde jsme si k svačince opekli špekáčky.

Druhou zastávkou byly rybníky na Drahách, kde jsme si uspořádali štafetový běh družstev.

Poté jsme se už vydali ke škole, kde nás čekal zasloužený oběd.