Ukliďme kolem Prakšic

V rámci environmentální výchovy a také u příležitosti Dne Země se na naší škole uskutečnil 21. dubna projektový den s názvem Ukliďme kolem Prakšic. Díky registraci do projektu Ukliďme Česko jsme získali pytle na odpadky, rukavice a mohli jsme se pustit do práce.

V prvních hodinách třídní učitelé diskutovali se žáky o tom, jak neubližovat přírodě a jak můžeme přispět k tomu, abychom ji zatěžovali co nejméně. Od druhé vyučovací hodiny se „nafasovaly“ pytle a rukavice, každá třída zvolila svůj směr a sbíralo se. Odpadků se našlo bohužel dost.

Den se mimořádně vydařil také proto, že bylo krásné počasí. Na závěr si pod vedením arboristy pana Bc. Ondřeje Drábka každá třída zasadila ve školní zahradě svůj ovocný strom. Patronem celé akce byl pan učitel Bartoš.