Uzavření školy od 14. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 jsou bohužel školy opět uzavřeny. V provozu není ani školní družina.

Plně přecházíme na distanční výuku a to na obou stupních školy. Toto vzdělávání je povinné.

Více Vás budeme informovat v průběhu dne, protože teď nemáme k dispozici opatření vlády ani MŠMT.

Prosím všechny rodiče, kteří mají problém s připojením svých počítačů na MS Teams nebo mají zájem o zápůjčku počítačů, aby nás co nejdříve kontaktovali. 

Mateřská škola zůstává v běžném provozu.

Všem přeji pevné zdraví a víru v lepší dny.

Marcela Chmelová