Varhany už znám

V rámci hudební výchovy jsme letos s třeťáky a čtvrťáky podnikli exkurzi za poznáním klávesového a dechového hudebního nástroje - varhan. Celou exkurzí nás provázel místní varhaník a opravář varhan a pian pan Kovář, kterému touto cestou ještě jednou děkujeme.

Celá naše cesta za poznáním se skládala ze dvou částí. V první části jsme navštívili místní kostel Krista Krále, kde jsme viděli a slyšeli spoustu zajímavostí o varhanách. Součástí byl i menší varhanní koncert.

V druhé části jsme se přesunuli do místní varhanní dílny, kde jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak složitým hudebním nástrojem varhany jsou, protože zde jsme měli možnost vidět varhany v rozloženém stavu. A o tom, že jsou k práci opraváře varhan potřebné šikovné ruce, svědčí i to, že jednotlivé díly a dílečky zabraly tři prostorné místnosti. Jenom varhanních píšťal těchto renovovaných varhan bylo kolem 2 tisíc.

Myslím, že jsme si exkurzi všichni užili. A ukáže čas, zda se mezi našimi žáky neskrývá nějaký budoucí varhaník.