Výlet 1. a 5. třída

Školní výlet 1. a 5. třídy

Na středu 31. května se žáci 1. a 5. třídy moc těšili, protože je čekal školní výlet do Pevnosti poznání v Olomouci. Tam je čekal zajímavý 

přírodovědný program O podmořském životě (1. tř.), Ozoboti aneb začínáme programovat (5.tř.), tvořivé dílny a také spousta interaktivního poznávání lidského těla, matematicko-fyzikálních zákonitostí a přírody. Nakonec si všichni mohli zakoupit suvenýry na památku. 

Žáci a paní učitelky A. Braunerová a M. Uherková