Výlet 4. třídy Baťův kanál

V pátek 2. června se žáci 4. třídy zúčastnili výletu s tematikou Po stopách Velké Moravy. Součástí našeho školního výletu byla i plavba na lodi Danaj. Protože v autobuse i na lodi byla ještě volná místa, nabídli jsme účast i dalším zájemcům z řad rodičů. Dopoledne jsme tak příjemně strávili na lodi plavbou po Baťově kanále. Potom nás  čekal výborný oběd v restauraci Přístav ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Odpoledne jsme navštívili  Památník Velké Moravy, kde jsme si doplnili znalosti z vlastivědy. Dále následovala návštěva Archeoskanzenu Modrá, kde nás zaujaly starobylé dřevěné domky či škola z období Velkomoravské říše. Zde jsme si také prohlédli rybník Živá voda.  Výlet se vydařil ke spokojenost nás i rodin našich žáků, které si s námi výletu patřičně užili.

                                                                                                                     Jana Kovaříková