Výlet za odměnu 3. 6. 2024

Jako jiné roky i letos se někteří žáci 5. – 9. třídy v matematice a fyzice snažili získat další vědomosti navíc, poctivě se mimo výuku připravovali a účastnili matematické nebo fyzikální olympiády. Příprava není jednoduchá, zabere spoustu času, ale určitě se vyplatí. Nejenže se získané vědomosti hodí, ale žáci dostanou možnost reprezentovat školu na okresních kolech, kde získají další zkušenosti. Jako odměnu za reprezentaci školy se mohli jako každý rok zúčastnit výletu, kde se opět něco nového naučili. Tentokrát jsme navštívili zlínské filmové ateliéry. Tam si po skupinách žáci vyzkoušeli, jak se vytvářejí animované filmy plošné nebo prostorové. Plošné modely i prostorové figurky si sami vymodelovali a trpělivě nasnímali 12 obrázků za 1 sekundu. Z nasnímaných obrázků, které tvořily jednotlivé krůčky pohybu, vytvořili kratinké filmy. Myslím, že se jim hodně povedly. Jsou to opravdu velmi šikovné děti.

                                                                                                                                                  Gajdůšková