Výsledky jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou

     Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání organizovalo, vyhodnotilo a poté nám zaslalo výsledkovou sestavu s informacemi o tom, jakých výsledků dosáhli naši bývalí deváťáci a páťáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v celé ČR.

Naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků a řadí se mezi nejlepší v republice:

Český jazyk
uchazeči  o 4 leté obory - oproti republikovému průměru o 21,9 percentilových bodů vyšší                                                        (naše průměrné percentilové umístění 76,9) 
uchazeči o 8 leté obory - oproti republikovému průměru o 28,8 percentilových bodů vyšší                                                       (naše průměrné percentilové umístění 78,8)

Matematika
uchazeči  o 4 leté obory - oproti republikovému průměru o 14,7 percentilových bodů vyšší                                                        (naše průměrné percentilové umístění 55,2)
uchazeči o 8 leté obory - oproti republikovému průměru o 34,4 percentilových bodů vyšší                                                      (naše průměrné percentilové umístění 84,4)

     Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

      Je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

CZVV Jednotna prijimaci zkouska