Učíme se v přírodě

S žáky třetí třídy jsme se rozdělili do skupinek, využili krásného počasí a vydali jsme se prakticky procvičit učivo spojené s měřením veličin. Mimo hlavní veličiny a jejich základní jednotky jsme si zopakovali i pojmy jako např. výška, šířka a hloubka. Procvičili jsme si sčítání a odčítání a samozřejmě i logické myšlení. Žáci měřili obvod a výšku stromu, šířku a výšku branky, šířku a hloubku lavičky, odměřovali 250 ml vody a písku a poté tento objem vážili, měřili venkovní teplotu a stopovali délku naší venkovní aktivity.

Uhádnete podle fotek, která činnost u dětí zvítězila? Kdo si myslel, že nabírání a odměřování vody z potoka, vyhrál.