Výzva k rodičům dětí MŠ a žáků 1. stupně vybraných profesí

Vážení rodiče dětí předškolního věku a žáků 1. stupně,

ti, kteří pracujete jako:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

(Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.)

a máte své děti na naší škole, kontaktujte nás co nejdříve za účelem zajištění dohledu nad Vašimi dětmi v týdnu, kdy se neúčastní prezenční výuky. Nejpozději však ve čtvrtek v týdnu, který předchází distanční výuce Vašeho dítěte.

Děkujeme za pochopení.