Židovské Brno 26.4.2024

Exkurze Brno

            V pátek 26. dubna jsme časně ráno vyrazili vlakem z Uherského Brodu na exkurzi. Měli jsme namířeno do Brna za účelem poznávání židovské kultury. Jakmile jsme vystoupili z vlaku, už na nás na náměstí čekala naše průvodkyně, paní Dočkalová, která nás seznámila s programem, a mohlo se jít na to.

            Pěšky jsme prošli velkou část Brna a během toho navštívili spoustu zajímavých míst spojených s židovstvím. Avšak na některých z nich už bohužel původní židovské stavby nestály. Následně nás paní průvodkyně zavedla k jediné funkční židovské synagoze v Brně. Zprvu nikdo z nás zvenčí nepoznal, že jde o synagogu, ale právě díky její nenápadnosti zůstala od třicátých let dvacátého století víceméně nepoškozená. Mohli jsme nahlédnout i dovnitř, kde nám paní Dočkalová popovídala o vzhledu synagogy a o židovských obřadech.

Dále nás tramvaj převezla o pár zastávek dál – do Židenic na židovský hřbitov. Jeho součástí byla i obřadní síň, ve které nás paní Dočkalová seznámila s tradičním židovským pohřbíváním. Potom nás čekala prohlídka hřbitova samotného, jehož návštěva byla velmi zajímavým zážitkem. Působil tajemně a záhadně. Zkrátka je dost odlišný od hřbitovů, jaké jsme my doposud znali. Při jeho procházení bylo možné položit na některý z hrobů jeden z předem nasbíraných kamínků, které dávají židé na hroby místo květin.

Následovala poslední zastávka naší exkurze, a to na brněnské Židovské obci, kde jsme se pomocí práce ve skupinách dozvěděli mnoho dalšího o židovské kultuře. A pak už následoval všemi očekávaný rozchod na jídlo a nákupy.

            Nakonec už jsme jen unavení nasedli do vlaku a zamířili k domovu. Tento den byl hodně náročný, ale dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a užitečných informací.


Šárka Z., IX. třída