Žáci 1. a 2. třídy se vrací do lavic


Mateřská škola

  • provoz beze změn

Základní škola

  • všichni žáci a zaměstnanci školy po celou dobu pobytu ve škole budou mít roušky
  • je zakázán zpěv a sportovní činnost
  • v provozu je i školní družina 
  • žáci 3. - 9. ročníku pokračuj v distanční výuce; možnost individuálních konzultací jeden žák a učitel

Školní jídelna

  • pokračuje provoz školní jídelny 
  • stravovat se v jídelně však mohou jen žáci, kteří se účastní výuky ve škole a zaměstnanci přítomní na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci si mohou odebrat jídlo do jídlonosičů (výdej od 11:00 do 11:30 hod, příchod zadním vchodem do jídelny)
  • ke stravování jsou automaticky přihlášeni všichni žáci 1. a 2. třídy - pokud nechcete, aby se stravovali, odhlaste je i vedoucí školní jídelny
  • ostatní žáci (3. - 9. ročník) jsou automaticky odhlášeni - ke stravování je prosím v případě zájmu přihlašte