Zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2020/21

Pravidelný provoz školní družiny ve školním roce 2020/21 bude zahájen 2. září 2020.
Přihlášení žáci se od tohoto dne mohou účastnit ranní družiny.