Zahájení výuky na 1. a 2. stupni ZŠ od 30. 11. 2020

 Milé žákyně, milí žáci,

 od pondělí 30. 11. 2020 se opět budeme spolu setkávat, bohužel ještě ne v běžném režimu:

         Základní škola

 • do školy povinně nastupují všichni žáci 1. stupně a 9. ročníku
 • žáci 6. - 8. ročníku se budou po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce (v pondělí se potkáme s osmáky, žáci 6. a 7. třídy pokračují v distanční výuce a další týden to bude naopak)
 • do školy přicházejí pouze žáci bez příznaků virového onemocnění vybaveni minimálně 2 rouškami - po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci a zaměstnanci roušky nebo respirátor; štít je povolen jen v odůvodněných případech za předpokladu dodržování vzdálenosti 2 m
 • výuka bude probíhat podle rozvrhu, kterým se řídíme od začátku školního roku; bude mírně upravený
 • budou vám zaslány aktuální rozvrhy hodin a příchodů do školy - prosím dodržujte! 
 • je třeba se vybavit přiměřeně teplým oblečením a obutím - časté intenzívní větrání po 30 minutách výuky a 5 minut a přestávkách, vycházky do okolí ško

         Školní družina

 • po dobu krizových opatření je školní družina otevřena pouze pro žáky 1. a 2. třídy (vysvětlení v příloze) v době od 11:30 do 15:30 hod
 • změna - ranní družina je otevřena pro žáky 1. a 2. třídy
 • jsou zrušeny kroužky školní družiny (kromě anglického  jazyka)

         Školní stravování

 • stravování v jídelně pouze pro žáky, kteří jsou přítomni ve škole
 • žáci, kteří se od začátku roku stravovali ve školní jídelně, jsou automaticky přihlášeni
 • dotovaný oběd si mohou odebrat i žáci na distanční výuce do jídlonosičů v čase 11.00 - 11:30 nebo 13:00 - 13:20 (čas, který vám vyhovuje, prosím nahlaste dopředu vedoucí školní jídelny, aby mohl být oběd vychystán)
 • nutnost mít roušku, která se sundává pouze v době konzumace stravy


Všechny další informace najdete v přiloženém souboru:

Rozpis je zpracován na základě dodrženi homogennosti skupin - byly vybrány třídy, které mají v šatně od sebe největší vzdálenosti.

Jednotlivé třídy čekají na krajích přístupové cesty, nemísí se spolu.

Žáci  budou do školy pouštěni v časových intervalech vždy po dvou třídách souběžně tak, aby první vcházela třída, která má vzdálenější šatnu.

Žáky před školou přebírá učitel 1. hodiny, který je odvede do šatny a zároveň dohlíží na to, aby byli v šatně jen nezbytně dlouhou dobu.