Zápis do 1. třídy - foto

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 proběhl zápis do 1. třídy. Zúčastnily se ho děti z našich mateřských škol z Prakšic a Pašovic, ale také z Nedachlebic a Dobrkovic. Pro nikoho z nich není naše škola neznámá - znají ji z návštěv mateřských škol nebo ze Dnů otevřených dveří.

Všichni bezpečně zvládali úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Prokázali znalosti a schopnosti potřebné pro nástup povinné školní docházky.

Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás! :-)