Zdobení perníčků

Další akce stonožkových dětí - odpolední zdobení perníčků

Ve středu 30.11. 2022 odpoledne se ve škole uskutečnily další stonožkové dílny, tentokrát za účelem zdobení perníčků. Ty přichystala jako již tradičně rodina Jenerálova. Potěšující je, že tentokrát se vedení dílen ve zdobení ujaly žákyně 8. a 9. třídy v čele s Gábinkou Jenerálovou. Děvčata vlastnoručně přichystala sníh a s jejich pomocí se děti učily perníčky zdobit.  Mladším žákům přišly pomoci i maminky, takže nakonec celá akce velmi rychle uběhla a dílo se velmi podařilo, jak můžete posoudit na fotografiích. Největší radost jsme měli z velké účasti dětí a rodičů, kteří se dobrovolně a nezištně zapojují v rámci Stonožky do práce pro dobrou věc. Tyto perníčky spolu s dalšími dekoracemi budeme prodávat o adventních nedělích před kostely v Uherském Brodě, v Prakšicích i v Pašovicích. Děkujeme všem, kteří pomáhají dětem v jejich humanitární práci.