Židovské Brno

V pátek 12. května žáci, převážně z dějepisného kroužku, vyrazili na exkurzi do Brna. Na hlavním nádraží si nás převzala průvodkyně, paní Dočkalová, a potom už jme se vydali o stopách židovské historie.

Procházeli jsme centrem Brna, kde dříve stávaly židovské památky. Většina z nich již není – byly vypáleny, shořely, nebo se nechaly zbourat. Navštívili jsme také opravdovou synagogu.

Dříve žilo v Brně mnoho Židů, dnes už je jich jen kolem 300, několikrát v historii měli totiž velkou smůlu a byli vyhnáni nebo odvezeni.

Celá exkurze byla zakončena hodinovým workshopem přímo v budově Židovské obce Brno. Při práci ve skupinkách jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o židovských tradicích.