Zpívání u stromečku

Předvánoční zpívání u stromečku pro rodiče, prarodiče, bývalé zaměstnance a obyvatele obou vesnic se uskutečnilo 19.12.2018 ve školní jídelně. V bohatém vánočním programu, ve kterém vystoupili žáci 1. a 2. stupně, se podařilo dětem vytvořit skvělou atmosféru radosti, pohody a těšení se na nejkrásnější svátky roku.
Návštěvníci setkání si na závěr jako upomínku na dnešní den odnesli drobné dárky. Ve sborovně jsme pak velmi rádi přivítali naše milé bývalé zaměstnance a strávili s nimi příjemné chvíle nejen při vzpomínání na léta minulá.