Zrušení odpoledního vyučování

Ředitelka školy rozhodla z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek a tím  vysokých teplot vzduchu v učebnách, které překračují povolenou normu, že se od úterý 22. 6. 2021 v souladu s hygienickými předpisy odpolední vyučování ruší a to do odvolání. Předpokladem je celý týden.

Rozhodnutí se týká žáků 2. stupně.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy