Ve čtvrtek 25.4.2019 jsme se s žáky 2. a 3. třídy, které navštěvují školní družinu, zúčastnili  okrskového kola dopravní soutěže. Každoročně tuto soutěž pořádá školní družina ZŠ Na Výsluní na Dopravním hřišti v Uherském Brodě. Na soutěž jsme se poctivě připravovali a i když letos jsme se neumístili na předních místech, děti se dopoledne určitě užily. Kromě testů znalostí děti absolvovaly jízdu zručnosti a v přítomnosti strážníků  městské policie se mohly (podle pravidel silničního provozu) projíždět na kole na dopravním hřišti. Také jsme navštívili zábavný park Zaldík, který si děti moc oblíbily.

Dagmar Vašíčková