V rámci environmentální výchovy a také u příležitosti Dne Země se na naší škole uskutečnil 21. dubna projektový den s názvem Ukliďme kolem Prakšic. Díky registraci do projektu Ukliďme Česko jsme získali pytle na odpadky, rukavice a mohli jsme se pustit do práce.

V prvních hodinách třídní učitelé diskutovali se žáky o tom, jak neubližovat přírodě a jak můžeme přispět k tomu, abychom ji zatěžovali co nejméně. Od druhé vyučovací hodiny se „nafasovaly“ pytle a rukavice, každá třída zvolila svůj směr a sbíralo se. Odpadků se našlo bohužel dost.