Formuláře ke stažení a tisku

Uvolnění z výuky - jednodenní absence:

Částečné nebo úplné zvolnění z hodiny tělesné výchovy (delší trvání):

Omluvenka z jedné hodiny tělesné výchovy: 

Uvolnění z vyučování - ozdravný pobyt:

Uvolnění z předmětu z důvodu podpory talentu (sportovní a jiné aktivity):

Uvolnění žáka z důvodu odjezdu autobusu:

Žádost o pokračování v základním vzdělávání:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (1. třída):

Žádost o povolení individuálního vzdělávání (tzv. domácí vzdělávání):

Žádost o přestup žáka z jiné základní školy (přestup v průběhu vzdělávání):