Slovní popis polohy obce

Obec Prakšice leží asi 7 km od města Uherský Brod na spojce ke Zlínu, na úpatí Bílých Karpat. Obklopuje říčku Holomňu v kopcovitém terénu.

Stručná historie obce

Prakšice pravděpodobně existovaly už kolem roku 1050. První doložený písemný doklad pochází až z roku 1141. Jedná se o listinu biskupa Jindřicha Zdíka, která obsahuje seznam statků olomouckého biskupství. Jsou v ní uvedeny i obce brodského regionu, jejichž vlastníkem byl kostel ve Spytihněvi. Významnými pány obce byl rod Prakšických ze Zástřizl, jehož členové byli od roku 1581 do roku 1644 pány Buchlova. Na přelomu 17. a 18. století byly Prakšice uděleny lénem Václavu Antonínu, hraběti z Kounic. Když v roce 1848 zemřel v Paříži bez potomků majitel uherskobrodského panství Alois Kounic, připadl manský statek opět lénem olomouckému arcibiskupství, které jej lénem postoupilo Karlu Chotkovi. V roce 1850 prodal hrabě z Chotku statek Prakšice baronu Arthuru z Konigsburgu - tehdejšímu děkanu z Dubé, který jej držel dva roky ve své režii. Správcem statku byl Josef Reimmer. Po těchto dvou letech hospodaření dal pole a louky do nájmu zdejším čtvrtláníkům na šest let. Po roce 1585 prodal dosavadní majitel statek v Prakšicích Albrechtu Kounicovi – vlastníku uherskobrodského panství. V roce 1687 vzniklo první obecní pečetidlo, jehož pečetní pole vyplňují znamení hroznu, vinařského nože a radlice. Opis na něm zní „PRAKSICSKA PECZET 1687“. Znak a prapor obci byl udělen v roce 1997.

Nejvýznamnější památky

Zajímavou historickou památkou obce je kostel Krista Krále. Na jeho místě nejdříve stála dřevěná kaple sv. Václava, později zde byla postavena kaple zasvěcená Panně Marii. Novodobé dějiny tohoto kostela sahají do roku 1937, kdy započala stavba většího chrámu Páně. Ta byla dokončena v roce 1941 díky přispění a darům místních obyvatel. V červnu roku 1941 nový kostel vysvětil J.M.Dr. Oldřich Karlík – generální vikář olomoucký. V letech 1999 – 2001 byl kostel zcela zrekonstruován do nynější podoby.

Kultura a tradice

Stále živou tradicí obce jsou slovácké hody s právem, které pravidelně probíhají třetí říjnový víkend. Krojovaná mládež udržuje právo hodovat a veselit se po ukončení podzimních prací. Pár stárků a mládků vyprosí u starosty právo a tři dny probíhají veselice. O fašanku prochází obcí průvod masopustních masek. Tradicí se stává letní soutěž sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí O pohár starosty obce Prakšice. Soutěž se koná v místním sportovním areálu a účastní se jí až 9 družstev včetně ženského družstva. Tradicí se stalo i vydávání Prakšických novin, kterými čtvrtletně obec informuje své občany o dění v obci.

Přírodní zajímavosti

Prakšice leží ve velmi malebné přírodě. Okolní lesy v létě skýtají hojnost hub, pro dobré podmínky sem v zimě při dostatku sněhu míří běžkaři. Na katastru obce je rybník. V roce 1999 se Prakšice staly součástí přírodního parku Prakšická vrchovina.

Možnosti trávení dovolené

V dosažitelné blízkosti Prakšic se nachází mnoho atraktivních měst a míst, jako např. starobylé město Uherský Brod, lázně Luhačovice, hrad Buchlov, poutní místo Velehrad a další zajímavosti. V Prakšicích je vybudovaná cyklostezka, obec vlastní fotbalové a víceúčelové hřiště. Po plánované rekonstrukci se obnoví i provoz koupaliště.

http://www.slovacko.cz/lokalita/419/praksice

Navštivte také webové stránky obce Prakšice a dozvíte se vše potřebné o minulosti a současnosti obce.